Consumatorii noncasnici de gaze naturale pot obţine compensaţii prin intermediul unei solicitări depuse online
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Consumatorii noncasnici de gaze naturale pot obţine compensaţii prin intermediul unei solicitări depuse online

Consumatorii noncasnici de gaze naturale pot depune solicitări de obţinere a compensaţiilor pentru gaz prin intermediul unei platforme online. Astfel, agenţii economici sunt îndemnaţi să acceseze portalul Ghişeului unic de raportare electronică - https://raportare.gov.md/, compartimentul Compensaţii aferente Decizie CSE nr. 11 din 17.03.2022 - Forma CCG22 din cadrul sistemului ”Declaraţia Electronică - persoane juridice”.

Sunt eligibili pentru compensaţii consumatorii noncasnici care procură de la furnizorii de gaze naturale, activează în anumite domenii şi ale căror plăţi pentru gazele naturale (fără TVA), consumate lunar, reprezintă cel puţin 5% din volumul de vânzări din luna respectivă.

Compensaţia va constitui 100% din diferenţa în urma majorării preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator. Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumaţi lunar pentru care a fost efectuată compensarea conform Dispoziţiei nr.3 din 01 februarie 2022 a CSE.

Activităţile de bază ale consumatorilor noncasnici care solicită compensare se desfăşoară în domenii precum: Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi a tuberculilor; Creşterea păsărilor; Prelucrarea şi conservarea fructelor şi a legumelor; Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon; Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului (cous-cous) şi a altor produse făinoase similare; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; Fabricarea de covoare şi mochete; Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană; Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare; Tăbăcirea şi finisarea pieilor; Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor; Fabricarea încălţămintei; Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă; Fabricarea materialelor de construcţii din argilă; Creşterea porcinelor.

Pentru întrebări privind completarea şi depunerea solicitării, puteţi apela Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF) la numărul 022 822 222.

Similare
RECOMANDĂRI