Deţinătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvenţiilor în avans pentru proiecte de îmbunătăţiri funciare
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Deţinătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvenţiilor în avans pentru proiecte de îmbunătăţiri funciare

Deţinătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvenţiilor în avans pentru proiecte de îmbunătăţiri funciare, începând cu data de 11 aprilie curent şi până la 7 iulie 2022, anunţă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

În scopul asigurării managementului durabil de îmbunătăţiri funciare, circa 10,0 mil. lei vor fi alocate din bugetul de stat, în vederea implementării activităţilor de prevenire şi de combatere a eroziunii solului pe terenuri agricole, de ameliorare chimică a acestora, precum şi de conservare şi de sporire a fertilităţii.

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvenţiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitate administrativ teritorială de nivelul întâi, care deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă înregistrat în modul stabilit în registrele de publicitate, şi urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi.

Pentru obţinerea subvenţiilor, dosarul de solicitare trebuie să includă următoarele documente: cererile de solicitare a subvenţiei în avans, proiectul investiţional, planul de afaceri, declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor prezentate, declaraţia cu privire la conflictul de interese şi contractul de acordare a subvenţiei în avans.

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la oficiul teritorial al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.

 

Similare
RECOMANDĂRI