În atenţia persoanelor juridice, care vor să exporte ajutor umanitar. Precizările Serviciului Vamal
Sursa foto:customs.gov.md Vizualizari:

În atenţia persoanelor juridice, care vor să exporte ajutor umanitar. Precizările Serviciului Vamal

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, informează că întru aplicarea uniformă a procedurii vamale de scoatere a mărfurilor în calitate de ajutor umanitar de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum şi în lipsa normelor juridice speciale care să reglementeze domeniul, se aplică normele generale de declarare şi vămuire, cu respectarea măsurilor de politică economică stabilite de legislaţia în vigoare pentru tipul de marfă declarat.

În circumstanţele în care în Republica Moldova este declarată stare de urgenţă, în conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, aplicarea măsurilor de politică economică trebuie să fie respectate, ţinând cont şi de prevederile (restricţiile/prohibiţiile) stabilite conform Dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

Astfel, se recomandă perfectarea declaraţiei vamale în detaliu, cu atribuirea codului de scutire ”504” prevăzut în Anexa nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876). La depunerea declaraţiei vamale în detaliu, donatorii de ajutoare umanitare (persoane juridice) vor prezenta organului vamal, în original,  scrisoarea de acordare a ajutorului umanitar cu indicarea costului total al donaţiei, greutăţii lotului şi a beneficiarului de ajutoare umanitare (destinatar).

Totodată, în vederea asigurării livrării neîntârziate a ajutorului umanitar în adresa beneficiarului, organul vamal va acorda prioritate declaraţiilor vamale în detaliu de export a mărfurilor în calitate de ajutor umanitar.

În aceeaşi ordine de idei, Serviciul Vamal reaminteşte că, prin Dispoziţiile Comisiei Situaţii Excepţionale au fost stabilite o serie de prevederi, de care necesită a fi ţinut cont la scoaterea mărfurilor în calitate de ajutor umanitar de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, şi anume:

•    În conformitate cu prevederile Dispoziţia Comisiei Situaţii Excepţionale nr. 2 din 25 februarie 2022, s-a decis că începând cu 01 martie 2022 pentru perioada stării de urgenţă se interzice exportul din Republica Moldova a grîului (poziţia tarifară 1001) şi zahărului (poziţia tarifară 1701).

•    În conformitate cu prevederile Dispoziţia Comisiei Situaţii Excepţionale nr. 6 din 03 martie 2022, s-a decis că pe perioada stării de urgenţă se stabilesc condiţii speciale de oferire a ajutoarelor umanitare de medicamente, consumabile şi dispozitive medicale, către beneficiarii de ajutoare umanitare cu sediul în Ucraina şi anume: 1)Donatorii de ajutoare umanitare de medicamente, consumabile şi dispozitive medicale pot fi doar persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;  2)Scoaterea din Republica Moldova a ajutoarelor umanitare de medicamente, consumabile şi dispozitive medicale, inclusiv cele prevăzute în pct. 15 al Dispoziţiei nr.2 din 25 februarie 2022, se va face cu permisiunea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM). 
•    În conformitate cu prevederile Dispoziţia Comisiei Situaţii Excepţionale nr. 9 din 10 martie 2022, s-a decis că în începând cu data de 12 martie 2022 şi pe perioada stării de urgenţă, se interzice exportul din Republica Moldova a făinei de grâu sau de meslin (poziţia tarifară 110100).

Similare
RECOMANDĂRI