Persoanele fizice pot depune declaraţia cu privire la impozitul pe venit până la data de 30 aprilie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Persoanele fizice pot depune declaraţia cu privire la impozitul pe venit până la data de 30 aprilie

Serviciul Fiscal de Stat informează că, cetăţenii au obligaţia de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Reieşind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declaraţiei aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

Pentru persoanele fizice, creşterea de capital reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit Codului fiscal, active de capital constituie:

a)      acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;

b)     proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;

c)      terenurile;

d)     opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Mărimea creşterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre venitul obţinut şi cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art.42 din Codul fiscal şi Ordinul Ministerului Finanţelor nr.40 din 6 februarie 2018.

Prin urmare, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să calculeze impozitul pe venit, luând în calcul suma impozabilă a creşterii de capital care constituie 50% din mărimea creşterii de capital, şi să o impoziteze conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal (12%).

Totodată, creşterea de capital nu este recunoscută în cazul:

a)      redistribuirii proprietăţii între soţi sau între foştii soţi;

b)     încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi;

c)      înstrăinării locuinţei de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani şi constiuie domiciliul/reşedinţa acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.

Similare
RECOMANDĂRI