Cetăţenii UE pot urmări online stadiul Planurilor de Redresare şi Rezilienţă pe noua platformă lansată de CE
Sursa foto:caleaeuropeana.ro Vizualizari:

Cetăţenii UE pot urmări online stadiul Planurilor de Redresare şi Rezilienţă pe noua platformă lansată de CE

Comisia Europeană a lansat tabloul de bord privind redresarea şi rezilienţa, o platformă publică online menită să arate progresele înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR) în ansamblu, precum şi a planurilor naţionale individuale de redresare şi rezilienţă, relatează CaleaEuropeană.ro.

Tabloul de bord este, în primul rând, un instrument de afişare transparentă a informaţiilor destinate cetăţenilor UE cu privire la punerea în aplicare a MRR. Acesta va servi, de asemenea, ca bază pentru pregătirea rapoartelor anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare a MRR şi a raportului de evaluare către Parlamentul European şi Consiliu, precum şi pentru dialogul privind redresarea şi rezilienţa dintre Parlament şi Comisie, notează sursa citată.

Site-ul web al tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa conţine secţiuni dedicate îndeplinirii jaloanelor şi a ţintelor, precum şi secţiuni privind plăţile din cadrul MRR. Pe site sunt disponibile şi date specifice compilate de Comisie, cum ar fi cheltuielile pentru fiecare domeniu de politică şi o defalcare a cheltuielilor verzi, digitale şi sociale în cadrul mecanismului. Tabloul de bord furnizează, de asemenea, informaţii calitative prin intermediul unor analize tematice ale punerii în aplicare a planurilor în domenii de politică specifice.
 

Tabloul de bord conţine două tipuri de informaţii:

  • Date colectate de Comisie în cadrul monitorizării punerii în aplicare a planurilor de redresare şi rezilienţă. Acestea includ informaţii privind îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor, astfel cum au fost raportate de statele membre şi evaluate de Comisie. Sunt incluse, de asemenea, informaţii privind plăţile, precum şi date elaborate de Comisie, cum ar fi cheltuielile din fiecare dintre cele şase domenii de politică ale MRR şi cheltuielile sociale din cadrul mecanismului, astfel cum sunt definite în actul delegat privind MRR din 2 decembrie 2021.
  • Date colectate de statele membre cu privire la 14 indicatori comuni de raportare, astfel cum sunt definiţi în actul delegat privind MRR din 2 decembrie 2021. Aceste date permit monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă în vederea atingerii obiectivelor comune ale MRR, indicând, de asemenea, performanţa globală a MRR. Majoritatea indicatorilor de raportare măsoară contribuţia MRR la mai mulţi piloni de politică. De exemplu, indicatorul „Capacitatea sălilor de clasă din structurile de îngrijire a copiilor şi educaţionale noi sau modernizate” contribuie atât la pilonul 4 (coeziunea socială şi teritorială), cât şi la pilonul 6 (politici pentru generaţia următoare, cum ar fi educaţia şi competenţele) al MRR. Statele membre vor raporta cu privire la indicatorii comuni de două ori pe an, până la 28 februarie şi 31 august. Comisia va actualiza ulterior datele de pe site-ul web al tabloului de bord până în aprilie şi octombrie. Prima raportare cu privire la indicatorii comuni va avea loc în februarie 2022.

Această primă versiune a tabloului de bord, astfel cum a fost publicată astăzi, conţine date privind planurile prezentate până în prezent de statele membre, aprobate de Comisie şi de Consiliu (22 de planuri până la ora actuală). Cifrele vor fi actualizate pe măsură ce vor fi aprobate mai multe planuri. Jaloanele şi ţintele vor fi considerate ca fiind îndeplinite odată ce un stat membru a furnizat Comisiei dovezi că a îndeplinit jalonul sau ţinta, iar Comisia le-a evaluat pozitiv printr-o decizie de punere în aplicare (o etapă la care nu s-a ajuns încă pentru niciun stat membru).


Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a declarat: „Acest instrument valoros va arăta exact modul în care ţările UE înregistrează progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare a investiţiilor şi reformelor lor planificate pentru redresare. Tabloul de bord online este accesibil tuturor, deoarece obiectivul nostru este ca toţi cetăţenii Europei să beneficieze de aceste reforme şi investiţii pe măsură ce depăşim criza imediată şi ne îndreptăm către o creştere pe termen mai lung.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Ne apropiem de sfârşitul anului în care Mecanismul de redresare şi rezilienţă a devenit o realitate şi am început să ajutăm economiile noastre să iasă mai puternice din pandemie. Astăzi ne îndeplinim un angajament esenţial faţă de Parlamentul European: această nouă platformă online va fi un instrument solid pentru transparenţă şi responsabilitate. Tabloul de bord le va permite cetăţenilor noştri să urmărească modul în care MRR sprijină investiţiile şi reformele cu efecte transformatoare pentru o creştere durabilă – atât în propria lor ţară, cât şi în întreaga Europă.”


Prima raportare a statelor membre cu privire la indicatorii comuni va avea loc în primăvara anului 2022. Comisia va actualiza ulterior site-ul web al tabloului de bord până în aprilie 2022.

La 28 septembrie 2021, Comisia a adoptat două acte delegate în contextul MRR, pe baza contribuţiilor din partea statelor membre, a Parlamentului European şi a părţilor interesate:

  • Un prim act delegat stabileşte modul în care statele membre trebuie să raporteze cu privire la performanţa globală a MRR şi la stadiul progreselor înregistrate în direcţia îndeplinirii obiectivelor acestuia. Actul delegat include definirea unor indicatori comuni de raportare.
  • Un al doilea act delegat stabileşte metodologia de raportare cu privire la cheltuielile sociale în cadrul planurilor de redresare şi rezilienţă ale statelor membre.

Aceste acte delegate au intrat în vigoare la 2 decembrie, ceea ce a permis Comisiei să finalizeze şi să lanseze tabloul de bord privind redresarea şi rezilienţa şi datele pe care le conţine, inclusiv indicatorii comuni şi raportarea cu privire la cheltuielile sociale.

Similare
RECOMANDĂRI