Construcţia liniei electrice aeriene 400 kV Vulcăneşti–Chişinău şi a staţiei Back-to-Back vor fi declarate utilitate publică de interes naţional
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Construcţia liniei electrice aeriene 400 kV Vulcăneşti–Chişinău şi a staţiei Back-to-Back vor fi declarate utilitate publică de interes naţional

Lucrările de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcăneşti–Chişinău şi a staţiei Back-to-Back Vulcăneşti vor fi declarate utilitate publică de interes naţional. Guvernul a dat aviz pozitiv unui proiect de lege în acest sens.

Scopul proiectului este să asigure securitatea energetică a ţării, prin interconectarea Republicii Moldova cu piaţa internă de energie a Uniunii Europene prin linii electrice, precum şi fortificarea reţelelor interne de transport al energiei electrice.

Proiectul prevede declararea utilităţii publice de interes naţional şi realizarea lucrărilor de construcţie a următoarelor componente:

- construcţia LEA de transport a energiei electrice cu tensiunea de 400 kV între staţiile electrice de la Vulcăneşti şi Chişinău, cu o lungime totală de 158 km;

- construcţia unei staţii back-to-back de curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) la  Vulcăneşti, pentru a permite conectarea dintre sistemul energetic al Republicii Moldova, Reţeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică (ENTSO-E) şi Sistemul Integrat de Energie Electrică/Sistemul de Energie Unită (IPS/UPS);

- modernizarea staţiei electrice existente de 330/110/35 kV Chişinău cu o nouă secţiune de 400 kV pentru a face staţia compatibila cu LEA de 400 kV;

- extinderea staţiei electrice existente de 400/110/35 kV Vulcăneşti, pentru realizarea conexiunii cu noua staţie Back-to-Back, urmând ca, în baza documentaţiei de pregătire a proiectului, să fie executate pe terenuri din proprietatea statului, administraţiei publice locale sau aflate în proprietatea private a persoanelor fizice şi juridice.

Construcţia LEA 400 kV va avea 158 kilometri de linie electrică de înaltă tensiune şi aproximativ 511 stâlpi pentru susţinerea şi întinderea conductoarelor, fapt care va asigura legătura între staţia electrică Back-to-Back şi substaţia electrică Chişinău.

Precizăm că lucrările de construcţie vor fi efectuate în cadrul Proiectului „Interconectarea reţelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, Faza I”, cu un buget total de 260 mil euro, pentru o perioadă de 4 ani. În acest scop, Republica Moldova a semnat: 

- Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi BERD în valoare de 80 mil. euro;

- Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi BEI în valoare de 80 mil. euro;

- Acordurile de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în valoare de 61 mil. euro;

- Acordul de Grant UE/NIP în sumă de 39,4 mil. euro (semnat în septembrie 2019, ratificat şi intrat în vigoare în decembrie 2019).

Similare
RECOMANDĂRI