Lista categoriilor de persoane, la angajarea cărora angajatorul obţine subvenţionare va fi extinsă
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Lista categoriilor de persoane, la angajarea cărora angajatorul obţine subvenţionare va fi extinsă

Regulamentul privind subvenţionarea locurilor de muncă va fi modificat. O decizie în acest sens a fost aprobată în şedinţa de astăzi a Guvernului. Modificările vizează introducerea unui spectru nou de persoane, la angajarea cărora angajatorul devine pasibil de obţinere a subvenţie pentru crearea locurilor de muncă. Conform Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă, subiecţi ai subvenţiei sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova.

Astfel, urmare a modificărilor aprobate, subvenţionarea se va efectua şi în cazul persoanelor ce obţin plăţi salariale aferente:

  • angajării în sectorul agrar în baza CIM antrenate în activităţile prevăzute în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM);
  • angajării în condiţii speciale de muncă conform anexei nr.2 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale;
  • reluării activităţii cu program parţial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani;
  • concediului de odihnă anual plătit;
  • concediului de studii; 
  • concediului suplimentar plătit; 
  • angajării în baza CIM în sectorul agrar antrenate în alte activităţi decât cele din grupele 01.1-01.6 din CAEM.

Concomitent, modificările din Regulament vizează persoanele care, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare, nu au avut venituri salariale şi au drept scop ajustarea condiţiilor în partea ce ţine de beneficierea de subvenţionare, asigurând angajatorilor subvenţionarea aferentă persoanelor (angajaţilor) care nu au avut venituri ca urmare a deţinerii statutului de: persoane în funcţie electivă sau numite în organele executive, legislative sau judecătoreşti; persoane angajate în organele justiţiei; persoane angajate la instanţele judecătoreşti şi în organele procuraturii; persoane angajate în baza CIM, rezidente ale parcului IT, inclusiv care şi-au reluat activitatea cu program parţial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani; membri ai consiliului de administraţie; persoanele restabilite la serviciu în baza hotărârii instanţei de judecată sau care activează în proiecte cu finanţare externă.

De asemenea, au fost introduse modificări potrivit cărora subvenţia se va acorda pentru plăţile salariale prin virament la contul salariatului, precum şi în cazul în care plăţile salariale aferente semestrul I a anului 2021 au fost efectuate în numerar.

Totodată, se prelungeşte până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, termenul de depunere a Cererii pentru persoanele cu dizabilităţi angajate în cadrul întreprinderilor specializate pentru semestrul I al anului 2021.

Cheltuielile pentru subvenţionarea locurilor de muncă se efectuează în limitele alocaţiilor bugetare aprobate anual în bugetul de stat, iar cuantumul subvenţiei se stabileşte în funcţie de categoria angajatului.

Similare
RECOMANDĂRI