Noi reglementări pe piaţa serviciilor de plată în vederea armonizării cu standardele UE
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Noi reglementări pe piaţa serviciilor de plată în vederea armonizării cu standardele UE

Membrii Comisiei economie, buget şi finanţe au examinat, în şedinţa de astăzi, un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative prin care se propune introducerea de noi reglementări pe piaţa serviciilor de plată în vederea armonizării cu standardele Uniunii Europene.

În special, prin modificările la Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică se propune extinderea listei activităţilor ce intră sub incidenţa legii cu încă două domenii: ”serviciile de iniţiere a plăţii”, ”serviciul de informare cu privire la conturi”.

Totodată, este reglementat accesul nediscriminatoriu al prestatorilor la sistemele de plăţi existente pentru a le oferi posibilitatea de a-şi realiza activitatea fără restricţii arbitrare şi nejustificate.

În acelaşi timp, prestatorii de servicii de plată vor trebui să notifice anumite activităţi Băncii Naţionale a Moldovei, pentru a asigura o interpretare omogenă a normelor la nivelul pieţei interne.  

Proiectul conţine condiţii suplimentare pentru autorizarea şi înregistrarea prestatorilor noilor servicii – de iniţiere a plăţii şi de informare cu privire la conturi, printr-o asigurare de răspundere civilă profesională sau o garanţie similară.

Suplimentar, se modifică cerinţa de prezentare a informaţiilor aferente administratorilor – organelor de conducere şi membrilor acestora, dar şi persoanelor care deţin funcţii cheie în cadrul prestatorului de servicii de plată nebancar.

Lista încălcărilor se completează cu încălcarea specifică a termenului şi cerinţelor de examinare a reclamaţiilor utilizatorilor de servicii de plată.

De asemenea, se propune includerea unor ajustări a cadrului normativ existent în domeniul datelor cu caracter personal pentru a evita încălcarea drepturilor utilizatorilor şi prestatorilor în acelaşi timp.

Scopul proiectului este migrarea prestatorilor de servicii de plată către conceptul de ”open-banking” – practica bancara care le oferă furnizorilor terţi de servicii financiare acces deschis la datele financiare ale consumatorilor de la instituţii bancare şi non-bancare.

În opinia autorilor, adoptarea legii va stimula concurenţa, eficienţa, inovarea şi diversitatea în domeniul plăţilor electronice.

Similare
RECOMANDĂRI