Consiliul UE dă undă verde pentru începerea negocierilor în vederea unui tratat internaţional privind pandemiile
Sursa foto:© France Diplomatie - MEAE Vizualizari:

Consiliul UE dă undă verde pentru începerea negocierilor în vederea unui tratat internaţional privind pandemiile

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie de autorizare a începerii negocierilor în vederea unui acord internaţional privind prevenirea pandemiilor, pregătirea pentru pandemii şi răspunsul la acestea. Decizia deschide, de asemenea, calea pentru negocierea unor amendamente complementare la Regulamentul sanitar internaţional, relatează CaleaEuropeană.ro.

”Pandemia de COVID-19 a evidenţiat importanţa cooperării internaţionale pentru combaterea ameninţărilor la nivel mondial la adresa sănătăţii oamenilor. Prin urmare, acest nou instrument internaţional este esenţial pentru a ne permite să răspundem mai bine în cazul apariţiei unei noi pandemii. Comunitatea internaţională trebuie să fie unită pentru a asigura accesul echitabil la vaccinuri şi mijloace terapeutice, pentru a garanta partajarea în timp util a datelor şi a informaţiilor şi pentru a aborda legăturile dintre sănătatea umană, animală şi a mediului”, a punctat Olivier Veran, ministrul solidarităţii şi sănătăţii, potrivit sursei citate.

Decizia autorizează Comisia, pentru aspectele aflate în sfera de competenţă a Uniunii, să negocieze un acord internaţional privind prevenirea pandemiilor, pregătirea pentru pandemii şi răspunsul la acestea. Directivele de negociere, anexate la decizie, prezintă obiectivele şi principiile acordului. Directivele de negociere pot fi revizuite şi completate, după caz, în funcţie de evoluţia negocierilor.

Răspunsul la pandemia de COVID-19

Pandemia de COVID-19 a ilustrat necesitatea unui grad sporit de pregătire şi a unei cooperări mai strânse la nivel mondial. O mai bună colaborare între centrele de cercetare din întreaga lume şi o mai bună coordonare a finanţării internaţionale ar putea îmbunătăţi monitorizarea riscurilor şi schimbul de cunoştinţe cu privire la noi boli infecţioase. Coordonarea la nivel mondial a constituirii de stocuri ar putea asigura accesul ţărilor la produse esenţiale.

Un acord privind pandemiile ar putea, de asemenea, să conducă la mecanisme de răspuns mai bune şi să abordeze inegalităţile în ceea ce priveşte accesul la vaccinuri, medicamente şi metode de diagnosticare.

La 1 decembrie 2021, membrii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au ajuns la un consens pentru a demara procesul de elaborare şi negociere a unei convenţii, a unui acord sau a unui alt instrument internaţional în temeiul Constituţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru a consolida prevenirea pandemiilor, pregătirea pentru pandemii şi răspunsul la acestea.

Propunerea referitoare la un tratat internaţional privind pandemiile a fost anunţată pentru prima dată de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, cu ocazia Forumului pentru pace de la Paris din noiembrie 2020. Acest apel la încheierea unui tratat internaţional privind pandemiile a fost evidenţiat şi de liderii G7 în declaraţia lor din 19 februarie 2021.

În cadrul Consiliului European din 25 februarie 2021, liderii UE au subliniat necesitatea unei cooperări multilaterale la nivel mondial pentru abordarea ameninţărilor actuale şi viitoare la adresa sănătăţii şi au convenit să depună eforturi în direcţia unui tratat internaţional privind pandemiile în cadrul OMS, precum şi să promoveze securitatea sanitară globală.

În urma deciziei din 1 decembrie din cadrul Adunării Mondiale a Sănătăţii, la 24 februarie 2022 a avut loc prima reuniune a unui organism interguvernamental de negociere pentru a conveni asupra modalităţilor de lucru şi a calendarului.

Organismul interguvernamental de negociere se va reuni din nou până la 1 august 2022 pentru a discuta progresele înregistrate în ceea ce priveşte un document de lucru. Acesta va prezenta apoi un raport privind progresele înregistrate în cadrul celei de a 76-a Adunări Mondiale a Sănătăţii, care va avea loc în 2023, cu scopul de a adopta instrumentul până în 2024.

Similare
RECOMANDĂRI