Pactul Rural, care urmăreşte creşterea conectivităţii, rezilienţei şi prosperităţii zonelor rurale, a fost lansat de Comisia Europeană
Sursa foto:© Janusz Wojciechowski Vizualizari:

Pactul Rural, care urmăreşte creşterea conectivităţii, rezilienţei şi prosperităţii zonelor rurale, a fost lansat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a lansat Pactul Rural, o iniţiativă care a fost anunţată în cadrul Viziunii pe termen lung pentru zonele rurale, prezentată în iunie 2021. Noul pact are ca scop mobilizarea autorităţilor publice şi a părţilor interesate pentru a acţiona în funcţie de nevoile şi aspiraţiile comunităţilor rurale. Acesta va oferi un cadru comun pentru angajarea şi cooperarea între părţile interesate la nivelul UE, naţional, regional şi local.

Pactul Rural va încuraja coeziunea teritorială şi va crea noi oportunităţi pentru a atrage întreprinderi inovatoare, va oferi acces la locuri de muncă de calitate, va promova competenţe noi şi îmbunătăţite, va asigura o infrastructură şi servicii mai bune şi va valorifica rolul agriculturii durabile şi al activităţilor economice diversificate, relatează CaleaEuropeană.ro.

Vicepreşedintele Dubravka Šuica, comisarul Janusz Wojciechowski şi comisarul Elisa Ferreira au adresat o invitaţie deschisă de a participa la discuţia privind Pactul Rural. Toate părţile interesate sunt invitate să îşi exprime angajamentul faţă de obiectivele viziunii şi să participe la dezvoltarea şi punerea în aplicare a Pactului Rural.

Comisia va facilita acest cadru cu partenerii şi reţelele şi va încuraja schimbul de idei şi de bune practici la toate nivelurile.

Pe baza unor ample consultări cu cetăţenii şi cu părţile interesate din mediul rural, viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE identifică provocările presante şi evidenţiază unele dintre cele mai promiţătoare oportunităţi de care dispun aceste zone.

Sprijinită de Pactul Rural şi de Planul de Acţiune pentru Mediul Rural elaborat de Comisie, viziunea pe termen lung are ca obiectiv ca zonele rurale ale UE să devină mai puternice, mai conectate, mai reziliente şi mai prospere.

De acum şi până în iunie 2022, părţile interesate şi actorii se pot alătura Comunităţii Pactului Rural şi pot face schimb de reflecţii şi idei cu privire la implementarea şi dezvoltarea acestuia.

În iunie 2022, conferinţa la nivel înalt a Pactului Rural va fi ocazia de a face bilanţul angajamentelor asumate şi al ideilor propuse şi de a defini următoarele etape.

Similare
RECOMANDĂRI