Statele UE care primesc refugiaţi din Ucraina pot primi sprijin de la Comisia Europeană dacă depun cereri în acest sens până la data de 8 aprilie 2022
Sursa foto:© Calea Europeană-Zaim Diana Vizualizari:

Statele UE care primesc refugiaţi din Ucraina pot primi sprijin de la Comisia Europeană dacă depun cereri în acest sens până la data de 8 aprilie 2022

Comisia Europeană a lansat un apel special în cadrul Instrumentului de Asistenţă Tehnică (TSI) pentru a sprijini statele membre care primesc refugiaţi din Ucraina în urma invaziei Rusiei şi pentru a le sprijini să devină independente, treptat, de combustibilii fosili din Rusia, relatează CaleaEuropeană.ro.

„UE a reacţionat la invazia Rusiei în Ucraina cu promptitudine, unitate şi fermitate. Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument flexibil care se poate adapta la diferite circumstanţe politice. Acum, acesta este pregătit să ajute statele membre să primească şi să integreze persoanele care fug de războiul din Ucraina şi să îşi reducă dependenţa de combustibilii fosili, inclusiv de cei care provin din Rusia, prin investiţii în surse de energie curată şi în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic”, a declarat comisarul european pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, potrivit sursei citate.

În urma acestui apel, statele membre pot trimite imediat Comisiei Europene cereri de sprijin tehnic în următoarele domenii:

  • Consolidarea capacităţii instituţionale şi operaţionale pentru a primi persoanele care fug de războiul din Ucraina. Aceasta include sprijinirea autorităţilor naţionale pentru a readapta şi a accelera accesul la servicii vitale, cum ar fi şederea, educaţia, asistenţa medicală, locurile de muncă, în cadrul sistemului de protecţie temporară. Statele membre pot trimite Comisiei cererea lor privind acest sprijin specific până la 8 aprilie 2022.
  • Îmbunătăţirea integrării sociale şi economice a refugiaţilor din Ucraina. În ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii, de exemplu, Comisia Europeană va sprijini statele membre să instituie un mecanism standardizat de recunoaştere a calificărilor academice ale refugiaţilor. Statele membre pot trimite Comisiei Europene cererea lor de acordare a acestui sprijin specific până la 8 aprilie 2022.
  • Utilizarea optimă a fondurilor UE disponibile pentru a oferi cazare familiilor sau copiilor neînsoţiţi. Statele membre pot trimite Comisiei cererea lor privind acest sprijin specific până la 8 aprilie 2022.
  • Eliminarea treptată a dependenţei statelor membre de combustibilii fosili din Rusia. Aceasta include identificarea celor mai bune reforme şi investiţii la nivel naţional, regional şi transfrontalier, în conformitate cu programul REPowerEU al Comisiei. Aceasta va sprijini diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, va accelera tranziţia către energia regenerabilă şi va îmbunătăţi eficienţa energetică. Statele membre pot trimite Comisiei cererea lor pentru acest sprijin specific până la 24 martie 2022.

Statele membre pot trimite Comisiei cererea lor pentru acest sprijin specific prin intermediul autorităţii lor de coordonare. Comisia European va oferi sprijinul său după aprobarea cererii.

În cazul unor nevoi speciale care apar, pot fi lansate apeluri specifice (TSI). Acest lucru a fost făcut în iunie 2021, în legătură cu punerea în aplicare a planurilor de redresare şi de rezilienţă care oferă acces la mecanismul de redresare şi de rezilienţă, şi va aplica şi acum ca răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia.

Similare
RECOMANDĂRI