Legea anti-falsuri a fost aprobată în prima lectură
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Legea anti-falsuri a fost aprobată în prima lectură

Proiectul de lege care prevede impunerea unor noi măsuri privind contracararea fenomenului de răspândire a dezinformării a fost aprobat, astăzi, de Legislativ, în prima lectură.

DOCUMENTUL prevede operarea modificărilor la Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Legea cu privire la libertatea de exprimare, Legea comunicaţiilor electronice, Codul serviciilor media audiovizuale, Codul penal, Codul contravenţional, Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.  

Noua lege propune definirea noţiunilor de spaţiu informaţional mediatic, spaţiul informaţional public, informaţie falsă, informaţie ce afectează securitatea spaţiului informaţional public şi dezinformare.

În aceeaşi ordine de idei, proiectul stabileşte că dezinformarea şi/sau răspândirea informaţiilor ce afectează securitatea spaţiului informaţional public vor fi interzise.

De asemenea, sunt prevăzute sancţiuni penale şi contravenţionale pentru neexecutarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale sau a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare.

Prin actul aprobat se propune completarea Codului serviciilor media audiovizuale cu noi sancţiuni pentru încălcarea prevederilor privind programele audiovizuale locale, privind retransmisiunea publicităţii şi teleshopping -ului şi difuzarea conţinuturilor calificate drept dezinformare sau informaţie ce afectează securitatea spaţiului informaţional audiovizual.

Noile modificări la Codul serviciilor media audiovizuale mai prevăd că furnizorii de servicii media audiovizuale nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media audiovizuale nu vor retransmite programe audiovizuale care au fost iniţial produse în state care nu au ratificat Convenţia Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Excepţii vor fi filmele artistice, de scurt metraj şi emisiunile  de divertisment care nu au un conţinut militar, dar şi programele audiovizuale care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în Statele Unite ale Americii şi Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia Europeană privind televiziunea transfrontalieră.

Proiectul mai prevede stabilirea unei atribuţii noi pentru Serviciul de Informaţii şi Securitate orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea acţiunilor care reprezintă ameninţări la adresa securităţii informaţionale.

O nouă reglementare vizează responsabilitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, privind controlul executării, de către furnizorii de reţea şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a obligaţiei de blocare imediată a accesului utilizatorilor din ţara noastră la sursele cu conţinut online calificate drept informaţii ce afectează securitatea spaţiului informaţional public.

De asemenea, iniţiativa propune că persoanele fizice şi juridice, care deţin pagini web, vor fi obligate să plaseze informaţiile de contact la un loc vizibil, care ar permite identificarea lor.

Preşedinta Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Liliana Nicolaescu – Onofrei, care este şi unul dintre autorii proiectului, a menţionat că acest proiect este unul important. ”Astăzi trebuie să fim foarte conştienţi de responsabilitatea pe care o avem, pentru a reuşi să ajungem într-o situaţie când dezinformarea este contracarată şi prin lege dar şi de către noi, când dezinformarea nu mai este tolerată ” a declarat Liliana Nicolaescu -Onofrei.

Revizuirea cadrului normativ în vederea contracarării fenomenului  de răspândire a dezinformării şi a informaţiilor care afectează securitatea spaţiului informaţional public se regăseşte în Strategia securităţii informaţionale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 şi în Planul de acţiuni privind implementarea acesteia.

Proiectul de lege a fost susţinut cu 56 de voturi ale deputaţilor. 

Fracţiunea parlamentară a Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor, în semn de protest, a părăsit sala şedinţelor plenare ale Parlamentului şi nu a participat la procedura de votare. 

Fracţiunea parlamentară a Partidului Politic ”Şor”, de asemenea a lipsit din sala şedinţelor plenare ale Parlamentului.

Similare
RECOMANDĂRI