Republica Moldova - în topul statelor cu cele mai multe condamnări la CEDO. Au fost depuse plângeri de trei ori mai des decât media europeană
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Moldova - în topul statelor cu cele mai multe condamnări la CEDO. Au fost depuse plângeri de trei ori mai des decât media europeană

În anul 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a primit 630 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova. Acest număr este aproape egal cu cererile depuse în anul 2019 (an de până la pandemie). Raportat la populaţia ţării, numărul cererilor depuse împotriva R. Moldova este foarte mare. În 2021, cetăţenii R. Moldova s-au adresat la CEDO de 3 ori mai des decât media europeană, arată o analiză a cauzelor parvenite de la Chişinău la CEDO, efectuată de Centrul de Resurse Juridice din R. Moldova (CRJM).

Anul trecut CEDO a pronunţat 68 hotărâri în cauzele parvenite de la Chişinău, iar R. Moldova la acest aspect este pe locul cinci din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei. În hotărârile pronunţate, CEDO a constatat 69 de violări ale Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), majoritatea cărora se referă la activitatea judecătorilor.
„Din cele 68 de hotărâri pronunţate în 2021, cele mai multe se referă la un singur articol al CEDO - Articolul 6 (Dreptul la un proces echitabil). Şapte hotărâri se referă la plata satisfacţiei echitabile. Alte 13 hotărâri se referă la violarea drepturilor persoanelor din regiunea transnistreană, în aceste cazuri fiind condamnată doar Federaţia Rusă”a declarat Daniel GOINIC, consilier juridic în cadrul CRJM, unul din autorii cercetării.
De la ratificarea CEDO, în 1997, până la 31 decembrie 2021, CEDO a pronunţat 541 de hotărâri în cauzele parvenite de la Chişinău. În 461 dintre acestea a fost constatată cel puţin o violare comisă de statul nostru. La acest capitol, devansăm cu mult Marea Britanie, Germania, Portugalia, Spania sau Olanda, ţări care au aderat la CEDO, cu mult timp înaintea R. Moldova şi care au o populaţie mult mai numeroasă.
În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2021, Republica Moldova a fost obligată să plătească 21.903.749 euro, dintre care 2.639.956 euro doar în 2021.
„Se vorbeşte foarte mult despre plata din buzunarele judecătorilor şi procurorilor a despăgubirilor dispuse de CEDO pentru încălcarea drepturilor omului. Potrivit Comisiei de la Veneţia, judecătorii pot răspunde cu averea proprie doar pentru erori nescuzabile, în cazul în care, cu bună ştiinţă, ignoră prevederile CEDO şi jurisprudenţa Curţii”, a declarat Vladislav GRIBINCEA, preşedintele CRJM.
La 31 decembrie 2021, 1.038 de cereri parvenite de la Chişinău aşteptau să fie examinate şi peste 90% dintre acestea au şanse mari să obţină câştig de cauză. Acest număr este aproape egal cu numărul total de cereri în baza cărora R. Moldova a fost condamnată în cei 24 de ani de când persoanele se pot plânge la CEDO împotriva R. Moldova.
Similare
RECOMANDĂRI